PROMOTIE!!! Meniuri
Shop by Category

FRESH ingredients.

PREMIUM meat.

Our burgers are prepared only from high quality meat, from local Romanian producers. To ensure the constant quality, all the burgers meatballs are prepared in our own butcher’s shop. From Black Angus beef to pork, chicken or turkey, we offer a large variety of burgers meatballs, all flavored with spices and fresh herbs.

delivery livrare food comanda order Bucuresti

Pentru toate comenzile ai BONUS

Luni si Marti
1 sticla de Pepsi la 1,25l pentru toate Meniurile de minim 35 lei
Bucuresti comanda delivery livrare mancare produse traditionale romanesc traditional
-10% DISCOUNT pentru prima comanda!

Inscrie-te la Newsletter si vei avea acces la oferte exclusive pentru membri, cele mai noi produse si evenimente speciale.

Livram de Luni pana Duminica, in intervalul 11:00 – 20:00 in sectoarele 1,2, 3, 4 si in Popesti-Leordeni.

Livrari de noapte de Luni pana Duminica, in intervalul 20:00-22:00 in sectoarele 5 si 6.

Comanda minima este de 35 de lei.

Livrarea este GRATUITA si se face cu propria flota de livratori.

Plata se poate face online in momentul plasarii comenzii sau puteti achita cash sau cu cardul la ridicarea produselor.

Contact

LUNI-DUMINICA: Sectoarele 1, 2, 3, 4 si Popesti-Leordeni: 11:00 – 22:00
Sector 5 si 6: 20:00 – 22:00

Call Now

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Castiga Sarmale si Cozonac by Chef Scarlatescu”

Organizata de SC Gourmet Fine Dining SRL (perioada: 03-15 decembrie 2020)

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Castiga Sarmale si Cozonac by Chef Scarlatescu” (denumita in continuare „Campania”) este SC Gourmet Fine Dining SRL, societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Mezanin 1-2 (Est), Camera 2, Biroul 83, CUI 42636853, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J40/6451/2020 (“Organizatorul”).

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei Promotionale

2.1 Campania Promotionala este organizata de SC Gourmet Fine Dining SRL si se va desfasura pe paginile de Facabook si Instagram oficiale Burger si scoici, adresandu-se tuturor persoanelor majore.

2.2 Campania Promotionala va incepe pe data de 3 decembrie 2020 si se va finaliza la data de 15 decembrie 2020 ora 10.00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei Promotionale

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei Promotionale este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, prin accesarea website-ului www.burgerscoici.ro.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.burgerscoici.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1.Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor publicitare utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei, iar orice decizie de a participa este consecinta propriei analize.

Art. 5 – Premii

5.1 In cadrul Campaniei Promotionale vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, 10 premii, constand  fiecare in 30 bucati Sarmale by Chef Scarlatescu si 1 bucata Cozonac by Chefs Scarlatescu. Valoarea fiecarui premiul este 193lei, si  va fi livrat gratuit castigatorului, la adresa indicata de acesta.In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati in termen de 48h, organizatorul va desemna alti castigatori.

5.2 Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului si nici nu pot schimba premiul cu unul cu alte caracteristici.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

In vederea participarii la prezenta Campanie Promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) Participantii trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Participarea se va realiza exclusiv in perioada Campaniei, asa cum aceasta este mentionata la art. 2 din prezentul Regulament; (3) Dupa publicarea anuntului dedicat campaniei promotionale pe paginile de Facebook si Instagram, participantii vor trebui sa posteze pe conturile persoanele cu tag catre paginile oficiale Burger si scoici de Instagram si Facebook (sunt acceptate postarile in Feed Instagram, Instagram Story sau Feed Facebook) video sau filmulete cu preparatele din meniul listat pe www.burgerscoici.ro . (4) Echipa social media Burger si scoici va prelua toate postarile si le va distribui pe paginile Burger si scoici. Nu vor fi acceptate video sau poze cu continut indecent, care incita la orice tip de violenta sau incalca interesele si politicile Organizatorului. Concursul se desfasoara exclusiv pe paginile Buger si scoici Instagram si Facebook.

Like-urile din conturile participantilor nu vor fi luate in considerare.Postarile cu cele mai multe like-uri in contul Burger si scoici Instagram si Facebook vor fi desemnate castigatoare.

Art 7 – Limitarea raspunderii

7.1 Prin postarea / inscrierea la concurs participantii isi ofera acordul de folosire a materialelor vizuale proprii si confirma acordul cu prezentul Regulament.

7.2. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in maximum 3 zile de la finalizarea Campaniei. Orice contestatii sosite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. Contestatiile pot fi trimise in scris, prin intermediul adresei de email contact@burgerscoci.ro.

Art. 8 – Incetarea / Intreruperea Campaniei.

Forta majora

8.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

8.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3 de mai sus.

Art. 9 – Litigii

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei pot fi trimise pe adresa Organizatorului Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 10 – Alte Clauze

10.1 Deciziile Organizatorului privind Campania Promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

10.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea actului aditional pe site-ul www.burgerscoici.ro.

-10% DISCOUNT pentru prima comanda!

Inscrie-te la Newsletter si vei avea acces la oferte exclusive pentru membri, cele mai noi produse si evenimente speciale.